אח יקר

by Eval Golan
Published by Liam Mizrahi
177 Views

אח יקר מה שלומך אני מקווה שטוב לך
ושמצאת מנוחה, שנתיים לא דיברנו
לא החלפנו אף מילה שנתיים לא דיברנו בגללה.
בכלוב שהיא בנתה לך הכל נעים ונוח,
אהבה זה מסוכן וכל כך קל לשכוח
את אלה שהיו איתך ברגעים הכי קשים
כשבכית בלילות כשנפלת לקרשים.

שלא תבין אני שמח שאתה כבר לא בורח
שהקמתם לכם בית רק היא ואתה,
שלא תבין אני שמח וחלק בי עוד לא סולח
שאחרי כל השנים הפכת לעיוור
שמצאת אהבה אבל הפסדת חבר.

אח יקר מה שלומך אני מקווה שיש לך
איזה רגע של ברכה, שנתיים לא דיברנו
כן הדלת נעולה, שנתיים לא דיברנו בגללה
ובחיים שלך איתה היא מחקה אותנו,
אין שיחות אל תוך הלילה אין את הבדיחות שלנו
אני מחפש אותך תמיד כשהעצב בי נוגע
ולפעמים נזכר בך וקצת מתגעגע

שלא תבין אני שמח שאתה כבר לא בורח
שהקמתם לכם בית רק היא ואתה,
שלא תבין אני שמח וחלק בי עוד לא סולח
שאחרי כל השנים הפכת לעיוור
שמצאת אהבה אבל הפסדת חבר.

שלא תבין אני שמח שאתה כבר לא בורח
שהקמתם לכם בית רק היא ואתה,
שלא תבין אני שמח ועכשיו אני סולח
אז בוא נשב כמו פעם נצחק ונדבר
תדע אחרי הכל, נשאר לך חבר
Want more songs from Eval Golan? Register Now!

Profile: Liam Mizrahi

  • Posting
  • Listen to Peer Tassi's new song 'אם תחכי לי' in Lyricer!
  • Passed ! ' Post {Array: <?php echo $creator; ?>}'->prepate("SELECT * from lyrics");
  • Posted in : @LiamMizrahi -> Eyal Goaln
  • ניסיון לפרסום סטטוס בעברית.
  • Hello World!